ZWROTY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o tym w formie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14dni od objęcia w posiadanie zamówionego towaru. Poniżej znajdziesz potrzebne informacje oraz załącznik do wzoru formularza odstąpienia od umowy.


Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail sklep@e-mebel.pl (w tytule umieść numer zamówienia) lub drogą pocztową na adres: STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno. Prosimy dołączyć paragon zakupu lub fakturę.


Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi konsument. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.


Czas na odesłanie paczki zwrotnej wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.


Zwracany towar należy odesłać na adres : STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie  zwrócona natychmiast po otrzymaniu przesyłki przy użyciu takiego samego  sposobu zapłaty jakiego użyłeś, bądź na podany przez Ciebie numer konta.


Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu przesyłki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyłeś, bądź na podany przez Ciebie numer konta.

https://www.e-mebel.pl/img/cms/formularz zwrotu emebelpl1.pdfWYMIANA

Masz możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. Wymiana polega na zwrocie towaru zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.


Postępuj analogicznie jak w punkcie ZWROTY.


Złóż nowe zamówienie – za poprzednie zwrócimy koszty.
REKLAMACJA

E-mebel jako sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za wady fizyczne i prawne towaru. Oznacza to, że ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi towar bez wad. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt użytkowany był zgodnie z jego przeznaczeniem.


Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail sklep@e-mebel.pl (w tytule umieść numer zamówienia) lub drogą pocztową na adres: STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno. Prosimy dołączyć paragon zakupu lub fakturę.


Reklamowany towar należy odesłać na adres STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno. Prosimy dołączyć opis wady wraz z informacją jak do niej doszło i kiedy została zauważona.


W przypadku uznania reklamacji równowartość kosztów poniesionych z odesłaniem towaru zostanie zwrócona po otrzymaniu przesyłki. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem!


Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia.


Proces reklamacji w sklepie E-mebel.pl zgodny jest z art. 8 ust. 4 z dnia 30 lipca 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 1964, Nr 16 poz 93 ze zmianami)

DO POBRANIA https://www.e-mebel.pl/img/cms/formularze/formularz reklamacyjny.pdf