Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności strony e-mebel.pl Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników .
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę internetową lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1. Postanowienia ogólne.  

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. Z 2017 r. poz. 1907z późn. zm.) STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna z siedzibą w Szczytnie ul. Łomżyńska 18 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000356261 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:745-182-56-92 zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu e-mebel.pl

3.Pojęcie Użytkownikaoznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

          

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna .

             

3. Zakres przetwarzania danych osobowych


1.
Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu e-mebel.pl musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.

3. Klient dokonując rejestracji w sklepie internetowym dobrowolnie zakłada konto Klienta podając login i hasło oraz następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko oraz nazwę firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

b) adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

c) adres do doręczeń

d) numer NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

e) adres e-mail

f) telefon kontaktowy.

5. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

6.Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu e-mebel.pl do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

7.Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

         

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

               

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, STC Jerzy Pogorzelski może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.


           
5. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Co to są pliki cookies?

Pliki „cookies” – tzw. ciasteczka – określa się nimi dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one w głównej mierze w celu korzystania ze stron internetowych. Ciasteczka pozwalają na prawidłowe wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Witryna e-mebel.pl wykorzystuję następujące rodzaje plików cookies:

1. Pliki tymczasowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.

2.Funkcjonalne – Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

3. Statystyczne – dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

4. Reklamowe – umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.

5. Społecznościowe – umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

        
W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej i uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.
           

6. INNE/POZOSTAŁE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: STC Jerzy Pogorzelski Spółka Jawna, Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno ; sklep@e-mebel.pl

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez STC Jerzy Pogorzelski prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail :sklep@e-mebel.pl